rouwVOORBIJrouw

Edith Aerts        Holistische rouw - en verliesconsulent

Rouw en verlies wordt meestal geassocieerd met de dood.

Maar iedereen wordt in zijn leven regelmatig met verlies geconfronteerd.

En dan gaat het niet altijd over het overlijden van een dierbare.

Afscheid nemen van een partner,

Afscheid nemen van vriendschappen,

Afscheid nemen van dromen die je niet hebt kunnen realiseren...

Een onafgemaakte studie, een job die je zo graag gewild had,

het kind dat er niet gekomen is...

Als mens beschik je over een zekere draagkracht om

met deze verliezen om te gaan...

Lukt je dit echter niet of zit je met vragen

of je het nu wel goed doet,

wil ik jou graag een duwtje in de rug geven

zodat je terug je pad kan bewandelen,

op een andere, nieuwe manier, weliswaar.